Thông tin về chúng tôi
ECOHEAL là một nhóm Kỹ thuật viên quốc tế theo đuổi" Sự khỏe mạnh, ủng hộ việc bảo vệ thiên nhiên và đam mê sáng tạo"

Bảo vệ sức khỏe người dân tốt hơn

In 2009, through the close interaction and cooperation of the three systems of “industry, government, and learning”, in the face of the current deteriorating air environment, we are fully aware of the importance of air quality to the health of the people. Therefore, we are committed to researching and developing products that can improve indoor air quality in order to ensure the respiratory health of the people. Effectively solving indoor air pollution is the core goal of our technical team. After years of hard work and research results, we use the photo-ionization (PHIT) technology, and its patented core components are produced by American special process technology. This technology allows our air purification products to achieve excellent air purification effects in different indoor spaces.

Cây điện tử quang hợp

Lấy cảm hứng từ nguyên lý tuần hoàn sinh khí vô cực (Quang hợp) của cây cối và rừng mưa nhiệt đới Với công nghệ Ion hóa Quang hợp PHIT độc đáo mô phỏng sự tương tác tự nhiên giữa không khí, nước và ánh sáng mặt trời Công nghệ phân giải (ánh sáng) kết hợp với tác dụng của (nước) giúp chuyển hóa (khí) thành từng hạt khí nhỏ hỗ trợ lọc không khí sạch ở mức độ cao