Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này giải thích việc ECOHEAL thu thập và sử dụng thông tin, dữ liệu nhận biết thân phận hoặc phương thức liên hệ trực tiếp của một cá nhân ("Thông tin cá nhân"). Ecoheal tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Khả năng đưa ra sự lựa chọn sáng suốt trong việc sử dụng thông tin của bạn đối với chúng tôi vô cùng quan trọng. Chính sách bảo mật này là một chính sách của ECOHEAL nhằm giải thích các vấn đề liên quan đến việc thu thập, sử dụng, tiết lộ và bảo vệ bất kì thông tin khách hàng nào mà chúng tôi nhận được (Bao gồm thông tin cá nhân của bạn (nếu có)). Bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư khách hàng là vấn đề về lòng tin, điều này rất quan trọng đối với chúng tôi. Do đó, chúng tôi chỉ sử dụng tên và các thông tin khác liên quan đến bạn được chỉ định trong chính sách bảo mật này. Chúng tôi sẽ chỉ thu thập thông tin khi cần thiết và chỉ liên quan đến các giao dịch của chúng tôi với bạn. Bạn có thể truy cập website www.ecoheal.asia mà không cần cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào. Trong quá trình truy cập bạn có thể duy trì ẩn danh, trừ khi sử dụng tài khoản và mật mã cá nhân để đăng nhập, nếu không chúng tôi sẽ không thể biết bạn là ai.

Vì sao chúng tôi lại thu thập thông tin cá nhân của bạn?
Ecoheal sẽ không bán, chia sẻ hoặc giao dịch thông tin cá nhân của khách hàng trực tuyến với các bên thứ ba. Thông tin cá nhân được thu thập trực tuyến sẽ chỉ được tiết lộ trong nhóm công ty của chúng tôi để sử dụng nội bộ.
当您创建 Ecoheal帐户时,我们收集的个人信息可能包括您:

  • Họ tên 
  • Địa chỉ nhận thư
  • Địa chỉ email
  • Điện thoại
  • Điện thoại di động
  • Ngày sinh
  • Gioi tính

Cookies
Cookie là một đoạn văn bản nhỏ được gửi đến trình duyệt của người dùng và được lưu trữ trên máy tính hoặc thiết bị di động của họ. Tất cả cookie được www.ecoheal.asia sử dụng là cookie vĩnh viễn, tức là chúng sẽ được lưu trữ trên thiết bị của người dùng sau khi phiên trình duyệt hết hạn. Trừ khi được định dạng cấu hình khác, nếu không bất cứ Cookie nào cũng sẽ bị xóa sau 1 tháng cài đặt. Hầu hết các trình duyệt web ban đầu đều được định dạng cấu hình để chấp nhận cookie, nhưng người dùng có thể thay đổi cài đặt để trình duyệt để từ chối nhận tất cả cookie hoặc thông báo khi cookie được gửi. Ngoài ra, người dùng có thể xóa bất cứ cookie hiện có nào vào bất cứ lúc nào để tránh hiệu lực về sau. Khi bạn thực hiện thao tác xóa hoặc cấm dùng bất cứ tính năng nào của ECOHEAL, dịch vụ có thể không hoạt động bình thường.

Tiết lộ thông tin cá nhân của bạn
Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của bạn cho bất kỳ tổ chức nào khác không thuộc chi nhánh công ty và cả bên thứ ba liên quan trực tiếp đến việc giao sản phẩm mà bạn đã đặt trên website. Trong các trường hợp đặc biệt, Ecoheal có thể được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ, có lý do để tin rằng việc tiết lộ là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa đến tính mạng hoặc sức khỏe hoặc cho các mục đích thực thi pháp luật. Nếu bạn cho rằng Ecoheal đã vi phạm quyền riêng tư của bạn, vui lòng gửi email cho chúng tôi đến địa chỉ: customerervice@ecoheal.asia và chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này.

Quảng cáo tiếp thị
Chúng tôi sẽ gửi email cho bạn hoặc những thông tin khác liên quan đến chúng tôi, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đến bạn. Theo chính sách bảo mật thông tin và dịch vụ sử dụng, bạn có quyền đồng ý chấp nhận thông tin thương mại đó hoặc có quyền yêu cầu xóa thông tin cá nhân của mình khỏi danh sách gửi thư của chúng tôi và ngưng nhận các thông tin trong tương lai bằng cách nhấp vào liên kết hủy đăng ký cuối mỗi bản tin hoặc trực tiếp gửi mail về đại chỉ : customerervice@ecoheal.asia. Bạn cũng có cơ hội hủy đăng ký nhận bất kỳ email hoặc thông tin thương mại nào do chúng tôi gửi. Lưu ý: Chúng tôi có quyền gửi thông báo liên quan đến dịch vụ bạn đang sử dụng hoặc liên quan đến tài khoản mà bạn đăng ký, bao gồm thông báo dịch vụ và thông tin quản lý, trừ khi bạn xóa tài khoản, nếu không bạn sẽ không có quyền hủy nhận.

Thay đổi
Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản, điều kiện này bất cứ lúc nào. Tất cả sửa đổi sẽ được đăng tải trực tuyến trên website. Nếu bạn tiếp tục sử dụng trang web này chúng tôi sẽ xem như bạn đã chấp nhận các điều kiện, điều khoản mới.

Ý kiến đóng góp/ Phương thức liên hệ
Nếu bạn có bất kỳ ý kiến hoặc thắc mắc nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: customerervice@ecoheal.asia.